LPTK Penyelenggara


DAFTAR LPTK PENYELENGGARAN PPG DALAM JABATAN TAHUN 2021


NO        LPTK
1 UIN WALISONGO SEMARANG
2 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
3 UIN SUNAN KALIJAGA DI YOGYAKARTA
4 UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG
5 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
6 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
7 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
8 UIN MEDAN SUMATERA UTARA
9 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
10 UIN MATARAM
11 UIN IMAM BONJOL PADANG
12 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
13 UIN ALAUDDIN MAKASSAR
14 IAIN SURAKARTA
15 IAIN SAMARINDA
16 IAIN SALATIGA
17 IAIN PURWOKERTO
18 IAIN PONTIANAK
19 IAIN PONOROGO
20 IAIN PEKALONGAN
21 IAIN PALU
22 IAIN PALANGKA RAYA
23 IAIN Kediri
24 IAIN JEMBER
25 IAIN Gorontalo
26 IAIN CURUP
27 IAIN CIREBON
28 IAIN BUKITTINGGI